Jurjen Vis

Muziek en Geschiedenis

Religiegeschiedenis

Jurjen Vis schrijft kerkgeschiedenis én religiegeschiedenis. Beide hebben volgens hem hun goed recht. Religiegeschiedenis heeft echter zijn hart: ze is niet-dogmatisch, open-beschrijvend en tolerant.

De stichting Heilig Vuur van Alkmaar (2012) bereidt de uitgave voor van een boek over 900 jaar religie in Alkmaar en nabije omstreken (1116-2016). Behalve naar de verschillende christelijke religies gaat in deze stadsgeschiedenis de aandacht ook uit naar jodendom, islam en onkerkelijkheid.

Jurjen Vis voelt zich als historicus en musicus kind aan huis in verschillende tradities. Met de eeuw van de Reformatie voelt hij zich speciaal verbonden. Voor hem echter begint die Reformatie niet in de 16de eeuw. Ze was in de eeuwen daaraan voorafgaand al in de kiem aanwezig. Tegenstemmen binnen het grote kader zijn er altijd geweest en nooit verstomd, ook niet in de rooms-katholieke kerk van de 19de en 20ste eeuw.

Jurjen Vis is geïnteresseerd zowel in de oudste christelijke missionarissen (Willibrord en Adalbert), als in de voormannen van de Hollandse Reformatie (Cooltuyn en Arentsz.). ‘Grensgangers’ en ‘duiven’ als de componisten William Byrd (1540-1623) en Jan Pietersz. Sweelinck (1562-1621) hebben zijn bijzondere belangstelling.

In opdracht van de hervormde diaconie van Den Haag onderzoekt hij thans de geschiedenis van de diaconie - de kerkelijke armenzorg - van circa 1570 tot nu. Dit onderzoek zal uitmonden in een grote publicatie die in 2016 of 2017 zal verschijnen.

 

Portfolio
De hervormde diaconie van Den Haag (2017)
Sint Jacob in de Plantage (2016)
Het Sweelinck Monument. Complete Werken... (2014)
Hofjes van Alkmaar (2013)
In het hart van de stad (2011)
Het Sweelinck Monument. Complete vocale... (2009)
Liefde het fundament (2008)
Geschiedenis van Alkmaar (2007)
Christelijke Encyclopedie (2005)
Sweelinck and the Reformation (2002)
Bijdragen voor Bedevaartplaatsen in Ned... (2000)
De predikanten van 1566 (2000)
Onder Uw Bescherming (1998)
Bijdragen voor Bedevaartplaatsen in Ned... (1997)
Cornelis Cooltuyn 1526-1567 (1995)
Oud en arm (1994)
Jan Arentsz - mandenmaker van Alkmaar, ... (1992)
De twaalf gezellen van Sint Willibrord (1990)
Adelbert en Egmond (1990)
De Vita Sancti Adalberti Confessoris (1987)
De religiegeschiedenis van Noord-Kennem... (2018)
War is not a summer camp (2017)
De Abdij van Egmond (2017)
Armenzorg en de Heilige Geest (2017)
De diaconie van Den Haag (2017)
Geloven in de stad (2009)
Het klooster Egmond: hortus conclusus (2008)
Staf en storm (2002)
De Abdij van Egmond (2002)
En God bleef toch in Mokum (2000)
In het spoor van Egbert (1997)
Vroomheid tussen Vlie en Lauwers (1996)
De kerk in de kop (1995)
Heidenen, papen, libertijnen en fijnen (1994)
Egmond tussen Kerk en wereld (1993)
Heiligenlevens, Annalen en kronieken (1990)