Jurjen Vis

Muziek en Geschiedenis

Promotie van de heer drs. G.N.M. (Jurjen) Vis

Gaudeamus the life of Julius Röntgen (1855-1932)
17 oktober 2007

promotieTekening in krijt door Maaike Putman (Amsterdam).

In zijn proefschrift 'Gaudeamus. Het leven van Julius Röntgen (1855-1932') ontsluit en duidt Jurjen Vis de componist Röntgen als mens en musicus. Zijn beschrijving is niet chronologisch, vanaf de geboorte tot het overlijden, maar thematisch. Mede op grond van dagboeken, agenda's en honderden brieven gaat Vis in op Röntgens leerjaren, zijn vrienden, vrouwen, muzikale partners, collega's en leerlingen, successen en tegenslagen, zijn religie en zijn Duitse achtergrond.Röntgens compositorische eigenheid is in deze biografie een hoofdthema. Zoveel mogelijk worden Röntgens werken verklaard vanuit zijn leven, maar zijn leven wordt ook geduid vanuit zijn werken. Röntgen was ooit een wonderkind dat hoge verwachtingen wekte. Uiteindelijk heeft hij die niet kunnen waarmaken, noch als componist, noch als pianist. Hij was een navolger van vooral Johannes Brahms. Het was Edvard Grieg die Röntgen de woorden aanreikte die bijdroegen tot zijn zelfacceptatie: niet de zogenaamde nieuwheid of de zogenaamde originaliteit waren belangrijk, maar 'die Wahrheit der Empfindung', de waarachtigheid en oprechtheid van het gevoel. Die had Röntgen in ruime mate.

(co)promotor(es): prof. dr. E.G.J. Wennekes
locatie: Senaatszaal, Academiegebouw - Domplein 29, Utrecht