Jurjen Vis

Muziek en Geschiedenis

Zorggeschiedenis

Jurjen Vis schrijft graag over geschiedenis van kerk en religie. Rooms-katholicisme, protestantisme en andere religies zijn hem om het even.

Veel zorginstellingen in Nederland zijn ontstaan uit initiatieven genomen in kerkelijke kringen. Zo komt het oudste Alkmaarse gasthuis (1341) voort uit het gasthuis bij de Abdij van Egmond. Dat was ontstaan omdat pelgrims vanaf de vroege middeleeuwen (8ste eeuw) genezing zochten en vonden bij het gebeente van Sint Adalbert dat in Egmond werd bewaard.

Na de Reformatie (16de eeuw) organiseerden de verschillende kerkgenootschappen eigen opvang voor hun wezen, armen, zieken en ouderen. Zo ontstonden bijvoorbeeld het Gereformeerd Wees- en Oudeliedenhuis in Woerden, het Diakonie Oude Mannen en Vrouwenhuis in Alkmaar, het Oude Mannen- en Vrouwenhuis (Oudemanhuispoort), het RC Oude Armenkantoor en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam.

Provenhuizen en hofjes in Hollandse steden werden sinds de 14de eeuw gesticht door rijke particulieren. Zij werden meestal gedreven door godsdienstige motieven. Niet eerder was het onderzoek naar provenhuizen en hofjes in Nederland zo diepgaand en volledig als in het Alkmaarse onderzoek van Jurjen Vis voor Hofjes van Alkmaar. Provenhuizen, Huizen en hofjes in Alkmaar (15de - 20ste eeuw) dat in 2013 is verschenen. Het rijk geïllustreerde boek is deel XVI van de Alkmaarse Historische Reeks.

In 2016 verscheen van de hand van Jurjen Vis bij uitgeverij Verloren (Hilversum) het boek Sint Jacob in de Plantage over het rooms-katholieke oudeliedengesticht Sint Jacob aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam. Een boeiend stuk geschiedenis, niet alleen van de ouderenzorg in de periode 1866-2016, maar ook van het katholicisme.

Sinds 2013 werkt Jurjen Vis aan een boek over de hervormde diaconie van Den Haag (sinds 1572) dat in 2017 bij uitgeverij Boom (Amsterdam) zal verschijnen. In dit boek staat de hervormde gemeente van Den Haag centraal maar het is ook te lezen als een geschiedenis van de armenzorg in het algemeen, de tachtigjarige oorlog, het Oranjehuis, de strijd tussen de patriotten en prinsgezinden en tal van andere onderwerpen in relatie tot de kerkelijke liefdadigheid.    

 

Portfolio
DIACONIE. Vijf eeuwen armenzorg in Den Haag (2017)
Sint Jacob in de Plantage (2016)
Hofjes van Alkmaar (2013)
Liefde het fundament (2008)
Geschiedenis van Alkmaar (2007)
De Poort. De Oudemanhuispoort in Amster... (2002)
Alkmaarse stadsdoctoren in de zestiende... (1998)
Alkmaarse stadsdoctoren in de zestiende... (1998)
Onder Uw Bescherming (1998)
Hofje van Brienen (1997)
Van 'vulliscuyl' tot Huisvuilcentrale (1996)
Het weeshuis van Woerden (1996)
Pieter van Foreest. De Alkmaarse jaren ... (1996)
Oud en arm (1994)
650 jaar ziekenzorg in Alkmaar: 1341-1991 (1991)
Armenzorg en de Heilige Geest (2017)