Jurjen Vis

Muziek en Geschiedenis

DIACONIE. Vijf eeuwen armenzorg in Den Haag

In dit boek staat de hervormde gemeente van Den Haag centraal maar het is ook te lezen als een geschiedenis van de armenzorg in het algemeen, de tachtigjarige oorlog, het Oranjehuis, de strijd tussen de patriotten en prinsgezinden en tal van andere onderwerpen in relatie tot de kerkelijke liefdadigheid.

opdrachtgever
Hervormde diaconie van Den Haag
 
Amsterdam, juni 2017
 
Uitgeverij Boom