Jurjen Vis

Muziek en Geschiedenis

Sint Jacob in de Plantage

Tegenover Artis, aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam, verrees in 1866 het St.-Jacobsgesticht. Dit grootste rooms-katholieke bejaardenhuis boven de grote rivieren was oorspronkelijk bestemd voor een paar honderd arme, oude lieden. De zusters van Liefde van Tilburg zwaaiden er de scepter. Veel bewoners konden zich niet aan de strenge discipline onderwerpen; er waren jaarlijks 'gestichtsverlaters'. Pas na 1925 werd het leven in Sint-Jacob wat aangenamer. Vanaf 1954 ging het 'rustoord' aan kop in de professionalisering van de bejaardenzorg in Nederland. 'Porta Coeli' was de eerste, erkende opleiding voor religieuzen én leken tot bejaardenverzorgster. Na 1966 zouden de leken Sint-Jacob geleidelijk overnemen. Tot het einde van de exploitatie in 2015 had het huis een plaats in de voorhoede van Nederlandse bejaardenhuizen. Sint Jacob in de Plantage is een onthullend portret van 150 jaar katholiek leven en werken in de hoofdstad.

Jurjen Vis is historicus, musicoloog en musicus. Hij publiceert over religiegeschiedenis en geschiedenis van de wezen-, zieken-, armen- en ouderenzorg in Hollandse steden (middeleeuwen tot heden). Over Amsterdam schreef hij boeken over het Hofje van Brienen, het Onze Lieve Vrouwegasthuis en het Roomsch Catholijck Oude Armenkantoor. Vis schrijft ook over muziek. Hij publiceerde biografieën van vijf Nederlandse componisten. Hij is een veelgevraagd spreker en inleider.

 
Hilversum, 2016
 
Uitgeverij Verloren