Jurjen Vis

Muziek en Geschiedenis

Heiligenlevens, Annalen en kronieken

Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond.

Egmondse Studiën I

De rijke geschiedenis van het voor het graafschap Holland zo belangrijke klooster van Egmond vormt de inspirerende basis voor de reeks Egmondse Studiën. Ondanks de grote belangstelling van historici voor dit onderwerp, wacht veel belangrijk Egmonds bronnenmateriaal nog op een kritische behandeling. Dit eerste deel uit de reeks, gewijd aan de geschiedschrijving in middeleeuws Egmond, geeft hiertoe een aanzet. Verschillende overgeleverde heiligenlevens, annalen en kronieken worden hier opnieuw of voor het eerst beschreven, waarbij kritische observaties nieuw licht werpen op deze waardevolle historische geschriften.

 
Hilversum, 1990
 
ISBN 9065502335
 
200 pagina's