Jurjen Vis

Muziek en Geschiedenis

Liefde het fundament

400 jaar Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor in Amsterdam

Stichting RCOAK is een van de oudste particuliere, charitatieve vermogensfondsen in Nederland. In Liefde het fundament - 400 jaar Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor in Amsterdam beschrijft dr. Jurjen Vis de rijke geschiedenis van deze eeuwenoude instelling. Kunstgeschiedenis, religiegeschiedenis en sociologie geven zijn verhaal extra diepte.

Toen de calvinisten het vanaf 1578 in Amsterdam voor het zeggen kregen, waren de katholieken, voor het belijden van hun religie, gedwongen ondergronds te gaan. Ze bleven echter hun weeskinderen, armen en ouderen ondersteunen. Omstreeks 1610 moet het Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor al een hechte organisatie zijn geweest. In de negentiende eeuw ging het RCOAK zich toeleggen op onder meer de ondersteuning van stille armen en de exploitatie van het St.-Jacobsgesticht (1866), het grootste katholieke oudeliedenhuis in Nederland. Sint Jacob bestaat nog altijd en maakt sinds enkele jaren deel uit van een grote zorgkoepel in Amsterdam. Met de oprichting van de parochiale armbesturen was overigens al in 1920 de structurele bedeling van katholieke Amsterdammers door het RCOAK ten einde gekomen. Het verhaal van Stichting RCOAK is tevens een bijdrage aan de geschiedenis van de secularisatie in Nederland. Stichting RCOAK geeft vandaag de dag de oude caritas modern gestalte en ondersteunt financieel initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen en andere kwetsbare groepen bevorderen.

www.rcoak.nl/stichting-rcoak/historie

opdrachtgever
Stichting RCOAK, Amsterdam
 
Amsterdam, 2008
 
ISBN 9789085065494
 
300 pagina's
 
Uitgeverij Boom

 

Grafische vormgeving: Marieke Knegtmans

bestellen