Jurjen Vis

Muziek en Geschiedenis

De Vita Sancti Adalberti Confessoris

Het Leven van de Heilige belijder Adalbert

Nederlandse Historische Bronnen 7

Nederlands Historisch Genootschap

 
1987

 

onderwerp(en) religiegeschiedenis