Jurjen Vis

Muziek en Geschiedenis

Jan Arentsz - mandenmaker van Alkmaar, voorman van de Hollandse reformatie

De Alkmaarse mandenmaker Jan Arentsz heeft een niet geringe bijdrage geleverd aan de verspreiding van het gereformeerde gedachtegoed in het zestiende-eeuwse Holland. Hij hield een van de eerste hagepreken in Holland, gaf leiding aan de eerste gereformeerde gemeente van Amsterdam en moest als gevolg daarvan een aantal jaren in ballingschap doorbrengen. Weer op vrije voeten zette hij zijn werk voort: hij leidde ook in Alkmaar de eerste gereformeerde gemeente en legde bovendien de fundamenten voor de organisatie van de gereformeerde kerk in Holland. G.N.M. Vis beschrijft in deze monografie leven en werk van de actieve Alkmaarse mandenmaker tegen de achtergrond van de religieuze en politieke situatie in het zestiende-eeuwse Holland.

opdrachtgever
Christelijke Scholengemeenschap Jan Arentsz, Alkmaar
 
Hilversum, 1992
 
ISBN 9065503501
 
160 pagina's
 
Uitgeverij Verloren

 

onderwerp(en) biografieën   religiegeschiedenis